Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video Youtube   Trắc Nghiệm   Gởi Thiệp     Hôm nay, ngày 23/11/2017

LỊCH SINH HOẠT TOÀN NĂM

Ngày Dương Lịch Ngày Âm Lịch Lễ
 • 11/16/2013
14/10/Quý TỵCơm Chay Gây Quỹ Cứu Trợ Bão Lụt
 • 12/21/2013
19/11/Quý TỵHuân Tu Tịnh Độ
 • 12/22/2013
20/11/Quý TỵVía Phật A Di Đà
 • 1/1/2014
01/12/Quý TỵChào Cờ Đầu Năm
 • 1/4/2014
04/12/Quý TỵThọ Bát Quan Trai
 • 1/12/2014
12/12/Quý TỵVía Phật Thành Đạo
 • 1/12/2014
12/12/Quý TỵVía Phật Thích Ca Mâu Ni Thành Đạo
 • 1/15/2014
15/12/Quý TỵSám Hối Và Tụng Giới
 • 1/26/2014
26/12/Quý TỵHiệp Kỵ Chư Hương Linh Ký Tự
 • 1/30/2014
30/12/Quý TỵLễ Đón Giao ThừaSám Hối cuối năm lúc 7:00PM
 • 1/31/2014
01/01/Giáp NgọTết Nguyên Đán
 • 2/1/2014
02/01/Giáp NgọThọ Bát Quan Trai
 • 2/1/2014
02/01/Giáp NgọMồng Hai Tết
 • 2/2/2014
03/01/Giáp NgọXổ số mừng xuân
 • 2/7/2014
08/01/Giáp NgọKhai Kinh Dược Sư (tụng mỗi tối cho đến tối 14 ÂL)
 • 2/14/2014
15/01/Giáp NgọSám Hối & Tụng Giới
 • 2/28/2014
29/01/Giáp NgọSám Hối
 • 3/1/2014
01/02/Giáp NgọThọ Bát Quan Trai
 • 3/9/2014
09/02/Giáp NgọVía Phật Thích Ca Xuất Gia
 • 3/15/2014
15/2/Giáp NgọSám Hối & Tụng Giới
 • 3/16/2014
16/02/Giáp NgọVía Phật Thích Ca Nhập Diệt
 • 3/23/2014
23/02/Giáp NgọVía Bồ Tát Quán Thế Âm
 • 3/30/2014
30/2/Giáp NgọSám Hối
 • 4/5/2014
06/03/Giáp NgọThọ Bát Quan Trai
 • 4/14/2014
15/3/Giáp NgọSám Hối & Tụng Giới
 • 4/28/2014
29/4/Giáp NgọSám Hối
 • 5/3/2014
05/04/Giáp NgọThọ Bát Quan Trai
 • 5/13/2014
15/4/Giáp NgọSám Hối & Tụng Giới
 • 5/17/2014
19/04/Giáp NgọĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
 • 5/28/2014
30/4/Giáp NgọSám Hối
 • 5/29/2014
29/05/Giáp NgọSám Hối
 • 5/29/2014
01/04/Giáp NgọKhóa Học Phật Pháp Bắc Mỹ IV
 • 5/30/2014
02/04/Giáp NgọKhóa Học Phật Pháp Bắc Mỹ IV
 • 5/31/2014
03/04/Giáp NgọVesak Celebration at City Hall
 • 5/31/2014
03/04/Giáp NgọKhóa Học Phật Pháp Bắc Mỹ IV
 • 6/1/2014
04/04/Giáp NgọKhóa Học Phật Pháp Bắc Mỹ IV
 • 6/7/2014
10/05/Giáp NgọThọ Bát Quan Trai
 • 6/12/2014
15/5/Giáp NgọSám Hối & Tụng Giới
 • 6/15/2014
18/06/Giáp NgọVía Bồ Tát Quán Thế Âm
 • 7/5/2014
09/06/Giáp NgọThọ Bát Quan Trai
 • 7/11/2014
15/06/Giáp NgọSám Hối & Tụng Giới
 • 7/26/2014
30/06/Giáp NgọSám Hối
 • 8/2/2014
07/7/Giáp NgọThọ Bát Quan Trai
 • 8/10/2014
15/07/Giáp NgọĐẠI LỄ VU LAN
 • 8/22/2014
27/07/Giáp NgọKhai Đàn Địa Tạng
 • 8/23/2014
28/07/Giáp NgọTụng Kinh Địa TạngThọ Bát Quan Trai
 • 8/24/2014
29/07/Giáp NgọTụng Kinh Địa Tạng & Giỗ Tháp
 • 9/6/2014
13/08/Giáp NgọThọ Bát Quan Trai
 • 9/8/2014
15/8/Giáp NgọSám Hối và Tụng Giới
 • 9/13/2014
20/08/Giáp NgọLệ Hội Trăng Rằm Trung Thu
 • 9/23/2014
30/08/Giáp NgọSám Hối
 • 10/4/2014
11/09/Giáp NgọThọ Bát Quan Trai
 • 10/8/2014
15/09/Giáp NgọSám Hối và Tụng Giới
 • 10/12/2014
19/09/Giáp NgọVía Bồ Tát Quán Thế Âm
 • 10/23/2014
30/09/Giáp NgọSám Hối
 • 11/1/2014
09/09/Giáp NgọThọ Bát Quan Trai
 • 11/7/2014
15/09/G-N (nhuần)Sám Hối và Tụng Giới
 • 11/21/2014
29/09/G-N (nhuần)Sám Hối
 • 12/6/2014
15/10/Giáp NgọThọ Bát Quan Trai
 • 12/6/2014
15/10/Giáp Ngọ
 • 12/7/2014
16/10/Giáp NgọRằm Hạ Ngươn
 • 12/21/2014
30/10/Giáp NgọSám Hối
 • 1/4/2015
14/11/Giáp NgọVía Phật A Di Đà
 • 1/25/2015
06/12/Giáp NgọVía Phật Thích Ca Thành Đạo
 • 2/15/2015
27/12/Giáp NgọLễ Tất Niên & Hiệp Kỵ
 • 2/18/2015
30/12/Giáp NgọLễ Sám Hối và Lễ Giao Thừa
Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam - Pháp Vân
420 Traders Blvd. East Mississauga, Ontario, L4Z 1W7 CANADA (Tel): (905) 712-8809 (Fax):(905) 712-8836