Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video Youtube   Trắc Nghiệm   Gởi Thiệp     Hôm nay, ngày 25/11/2017


TÌM KIẾM  

Your IP Address:
54.198.2.110

Trắc Nghiệm Phật Pháp

Phật Học Phổ Thông

Cấp Độ 1 - Bắt Đầu: 4/17/2007 - Chấm Dứt: 5/1/2019

Lịch Sử Đức Phật

1. Thái tử Tất Đạt Đa bỏ cung thành ra đi lúc nào và bao nhiêu tuổi?
 
 
2. Ban đầu Ngài tu hành với ai?
 
 
3. Sau khi từ bỏ những người bạn tu ban đầu Ngài làm gì?
 
 
4. Sau một thời gian tu tập không kết quả Ngài làm gì?
 
 
5. Ngài tuyên bố điều gì trước khi ngồi dưới cội Bồ Đề?
 
 
 

Thời gian làm bài:    

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam - Pháp Vân
420 Traders Blvd. East Mississauga, Ontario, L4Z 1W7 CANADA (Tel): (905) 712-8809 (Fax):(905) 712-8836