Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video Youtube   Trắc Nghiệm   Gởi Thiệp     Hôm nay, ngày 25/11/2017


TÌM KIẾM  

Your IP Address:
54.198.2.110

Trắc Nghiệm Phật Pháp

Phật Học Phổ Thông

Cấp Độ 1 - Bắt Đầu: 4/18/2007 - Chấm Dứt: 4/18/2019

Lịch Sử Đức Phật

1. Đức Phật đạ hàng phục vị Tổ sư thờ Thần Lửa là ai?
 
 
2. Đức Phật đã độ vị vua nào trước?
 
 
3. Sau khi nghe Thái tử đã thành Phật vua Tịnh sai aiđi thỉnh về cung?
 
 
4. Sau khi về lại Hoàng cung Ngài ở bao nhiêu ngày?
 
 
5. Những ai đã xin xuất gia theo Đức Phật lúc Ngài về thăm Hoàng cung?
 
 
 

Thời gian làm bài:    

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam - Pháp Vân
420 Traders Blvd. East Mississauga, Ontario, L4Z 1W7 CANADA (Tel): (905) 712-8809 (Fax):(905) 712-8836