Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video Youtube   Trắc Nghiệm   Gởi Thiệp     Hôm nay, ngày 22/1/2018


TÌM KIẾM  

Trong:

Your IP Address:
54.163.39.19
BÀI MỚI NHẤT:
CÁC BÀI TÁN TỤNG
ĐIỆU HÔ CANH (canh ba) Cư sĩ Từ Vân thực hiện

admin (nguồn Phoquang.org - 25/10/2008.

Tam canh dĩ đáo khiển thùy ma,
Thấu khẩu liên tâm tọa kiết già.
Niệm Phật nhứt tâm vô tạp tưởng,
Công thành quả mãn kiến Di Đà,
Ngưỡng lao đại chúng các các nhứt tâm niệm Phật.


 Xem chi tiết 
ĐIỆU HÔ CANH (canh tư) ĐĐ. Thích Thiện Long thực hiện

admin (nguồn Phoquang.org) - 24/10/2008.

Tứ canh dĩ đáo tấn diên sanh,
Tịch mặc tâm đầu diễn Phạm thanh.
Phật quốc phi diêu thiên bất viễn,
Nguyên lai chỉ tại nhứt tâm thành.
Ngưỡng lao đại chúng các các tỉnh tâm niệm Phật.


 Xem chi tiết 
ĐIỆU HÔ CANH (canh năm) Cư sĩ Từ Vân thực hiện

BBT phoquang.org - 24/10/2008.

Ngũ canh dĩ đáo pháp môn khai,
Phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài.
Liễu triệt Tam thừa dung Nhị đế.
Cao huyền huệ nhựt tịnh vân mai (mê).
Ngưỡng lao đại chúng các các tỉnh tâm niệm Phật.


 Xem chi tiết 
Câu chung bảng, 3 hồi chuông trống Bát Nhã

- 27/10/2008.

Bát Nhã Hội
Bát Nhã Hội
Bát Nhã Hội
Thỉnh Phật thượng đường
Đại chúng đồng văn
Bát Nhã Âm
Phổ nguyện pháp giới
Đẳng hữu tình
Nhập Bát Nhã
Ba-La-Mật môn


 Xem chi tiết 
Thỉnh Phật Chứng Minh

admin (nguồn Phoquang.org) - 30/08/2008.


Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Như Lai
Chúng hòa: - Chứng minh công đức

Nam mô Tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Như Lai
Chúng hòa: - Chứng minh công đức

Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai
Chúng hòa: - Chứng minh công đức


 Xem chi tiết 
Thỉnh Tam Bảo

admin (nguồn Phoquang.org) - 25/10/2008.

Hương hoa thỉnh (trùng vĩ)

Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh: Thử nhất biện hương bất tùng thiên giáng, phi thuộc địa sanh, lưỡng nghi vị phán chi tiên, căn nguyên sung tắc tam giới, nhất khí tài phân chi hậu, chi diệp biến mãn thập phương, siêu nhật nguyệt chi quang hoa, hàm sơn xuyên chi tú lệ. Tức giới - tức định - tức huệ, phi mộc; phi hỏa; phi yên, thâu lai tại nhất vi trần, tán khứ phổ châu sa giới. Ngã kim nhiệt hướng kim lô, đoan thân cúng dường Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. Sát hải vạn linh tất trượng chơn hương đồng quy chơn tể.


 Xem chi tiết 
Thần Chú Phổ Am

admin (nguồn Phoquang.org) - 30/08/2008.

THẦN CHÚ PHỔ AM

 

Nam Mô Phật đà da.

Nam Mô Đạt ma da.

Nam Mô Tăng già da.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam Mô Phổ Am Tổ Sư Bồ Tát.

Nam Mô Bách Vạn Hỏa Thủ Kim Cang Vương Bồ Tát.

Án.

Ca ca ca nghiên giới. Giá giá giá thần nhạ. Tra tra tra đát na . Đa đa đa đàn na. Ba ba ba phạm ma. Ma phạm ba ba ba. Na đàn đa đa đa. Na đát tra tra tra. Nhạ thần giá giá giá. Giới nghiên ca ca ca.


 Xem chi tiết 
Bồ Đề Diệu Hoa

admin (nguồn Phoquang.org - 06/01/2008.

Bồ đề diệu hoa (pháp) biến trang nghiêm,
Tùy sở trú xứ thường an lạc.
Sám: Chư Tôn Bồ tát Ma ha tát,
Ma ha bát Nhã ba La mật.


 Xem chi tiết 
Trang Đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Date News :

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam - Pháp Vân
420 Traders Blvd. East Mississauga, Ontario, L4Z 1W7 CANADA (Tel): (905) 712-8809 (Fax):(905) 712-8836